Wereldwijd is het spiraaltje, of IUD (intra uterine device), de meest voorkomende omkeerbare anticonceptiemethode. In 2007 waren er 175 miljoen IUD gebruiksters, waarvan 170 miljoen gebruiksters met een koperspiraaltje en 5 miljoen met een hormoonhoudend spiraaltje. (Bron: World contraceptive use 2007.)

Rutgers heeft in samenwerking met verschillende partners een onderzoek gedaan naar de seksuele gezondheid onder zowel jongeren als volwassenen in Nederland. Daaruit blijkt dat in Nederland de pil nog de meest gebruikte anticonceptiemethode is. Echter de populariteit van het spiraaltje neemt duidelijk toe: van 4% van de vrouwen tussen de 18 en 45 jaar in 2003 (Bron CBS) naar 17% in 2017 (Bron Rutgers).